Facebook Twitter E-mail

Turniej Ortatorski

ORATORSKI
Turniej Oratorski przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” po raz trzeci.
Polega on na przygotowaniu przez uczestnika przemówienia na zadany wcześniej temat.
Uczestnik będzie miał maksymalnie 5 minut na omówienie wybranego zagadnienia.
Cały Konkurs ma na celu zwiększenie umiejętności przeprowadzania prezentacji przez młodzież
na skomplikowane tematy, co jednocześnie poszerza ich wiedzę.

Zgłoś się już teraz!
formularz zgłoszeniowy

ZASADY  REJESTRACJI:

 • Uczestnicy Turnieju Oratorskiego występują pojedynczo.
 • Nad uczestnikami z jednej szkoły czuwa wyznaczony przez daną szkołę opiekun.
 • Opiekun rejestruje drużyny za pomocą formularza dostępnego na stronie www.gdynia.smd.org.pl
  lub wysyłając skan zgłoszenia na adres turniejdebatsmd@gmail.com
 • Zarejestrowani uczestnicy proszeni są o dołączenie do zamkniętej grupy na Facebooku
  o nazwie „Turniej Debat Gdynia 2018”.

HARMONOGRAM:
5 marca-1 kwietnia- Rejestracja uczestników
3 kwietnia- Spotkanie organizacyjne
7 kwietnia- Eliminacje
20 kwietnia- Finał

Zapoznaj się z regulaminem i zasadami oceniania!
Regulamin Turnieju Oratorskiego 2018
Kryteria Oceny Turnieju Oratorskiego 2018

ZAGADNIENIA:

 1. Wpływ historii na politykę
 2. Państwo a religia
 3. Rozwój nauki szansą i zagrożeniem
 4. Śmiech sposobem na trudne czasy

 

 

Home Turniej Ortatorski