Facebook Twitter E-mail

Turniej Debat

główna
Koło Lokalne Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Gdyni
ma zaszczyt organizować DZIESIĄTĄ już, jubileuszową edycję Turnieju Debat!
Jest to wydarzenie tworzone z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych
i rozwoju ich umiejętności interpersonalnych.
Jak pokazały poprzednie edycje, zawodnicy prócz nabierania doświadczenia
w wystąpieniach publicznych, uczą się kontroli nad stresem,
a także mają okazję do refleksji na temat otaczającego ich świata.

Zgłoś się już teraz za pomocą formularza elektronicznego!
formularz zgłoszeniowy

ZASADY  REJESTRACJI:

 • W skład drużyny wchodzą dwie osoby z jednej szkoły.
 • Nad drużynami czuwa wyznaczony przez szkołę opiekun.
 • Opiekun rejestruje drużyny za pomocą formularza dostępnego na stronie www.gdynia.smd.org.pl
  lub wysyłając skan zgłoszenia na adres turniejdebatsmd@gmail.com
 • Zarejestrowani uczestnicy proszeni są o dołączenie do zamkniętej grupy na Facebooku
  o nazwie „Turniej Debat Gdynia 2018”.

ZASADY  DEBAT:

 • W debacie biorą udział dwie przeciwne sobie drużyny.
 • Debata prowadzona jest przez Marszałka, a drużyny oceniane są przez przynajmniej dwuosobowe jury.
 • Debata odbywa się wg poniższego schematu:
 1. Mowa pierwszego zawodnika pierwszej drużyny (4 min)
 2. Mowa pierwszego zawodnika drugiej drużyny (4 min)
 3. Mowa drugiego zawodnika pierwszej drużyny (4 min)
 4. Mowa drugiego zawodnika drugiej drużyny (4 min)
 5. Mowa końcowa pierwszego zawodnika pierwszej drużyny (3 min)
 6. Mowa końcowa pierwszego zawodnika drugiej drużyny (3 min)
 • Zawodnik drużyny przeciwnej może zadać pytanie, bądź zwrócić uwagę mówcy, a ten decyduje czy udzielić głosu pytającemu.
 • Uczestników debaty obowiązują reguły kulturalnej dyskusji, a w szczególności zwroty grzecznościowe („Pani”, „Pan”).

HARMONOGRAM:
5 marca-1 kwietnia- Rejestracja uczestników
3 kwietnia- Spotkanie organizacyjne
7 kwietnia- Eliminacje
20 kwietnia- Finał

KONTAKT  Z  ORGANIZATORAMI:
turniejdebatsmd@gmail.com

 

TEZY:

 1. Ta izba uważa, że dążenie do zmiany tak zwanego kompromisu antyaborcyjnego, spowoduje
  w konsekwencji jego zmianę w drugą stronę.
 2. Ta izba uważa, że Unia Europejska powinna być federacją.
 3. Ta izba uważa, że wysoka płaca minimalna powoduje wzrost bezrobocia.
 4. Ta izba uważa, że Przewodniczący Rady Europejskiej powinien być wybierany w wyborach powszechnych przez obywateli państw Unii Europejskiej.
 5. Ta izba uważa, że nacjonalizm jest jedyną możliwą drogą rozwoju po okresie rządów liberalnych.
 6. Ta izba uważa, że Polacy są coraz bardziej nietolerancyjni.
 7. Ta izba uważa, że policjanci na służbie powinni mieć pełne prawo do użycia broni.
 8. Ta izba uważa, że dzieci nieszczepione nie mogą uczęszczać do państwowych żłobków i przedszkoli.
 9. Ta izba uważa, że częste korzystanie z mediów społecznościowych to choroba.
 10. Ta izba uważa, że bilet na komunikację miejską powinny być płatne dla uczniów, a bezpłatne dla studentów.
 11. Ta izba uważa, że ul. Świętojańska w Gdyni powinna być deptakiem.
 12. Ta izba uważa, że historia nie powinna być przedmiotem regulacji prawnych.
 13. Ta izba uważa, że w ciągu 20 lat Chiny staną się światowym potentatem.
 14. Ta izba uważa, że możliwe jest zjednoczenie Korei.
 15. Ta izba uważa, że monogamia nie jest zgodna z ludzką naturą.
 16. Ta izba uważa, że wszystkie produkty dostępne w aptekach powinny być sprzedawane bez recepty.
 17. Ta izba uważa, że Trójmiasto powinno być jednym miastem.
 18. Ta izba uważa, że warszawski Pałac Kultury i Nauki powinien zostać wyburzony.
 19. Ta izba uważa, że w gdyńskich szkołach język kaszubski powinien być przedmiotem obowiązkowym.
 20. Ta izba uważa, że obowiązek edukowania seksualnego dzieci i młodzieży leży po stronie rodziny.
 21. Ta izba uważa, że polska Konstytucja nie zabrania małżeństw homoseksualnych.
 22. Ta izba uważa, że Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna zostać rozwiązana.
 23. Ta izba uważa, że o przyjęciu na studia powinny decydować wyniki egzaminów wstępnych.
 24. Ta izba uważa, że należy zlikwidować ciszę wyborczą.
 25. Ta izba uważa, że partie polityczne nie powinny być finansowane z budżetu państwa.
 26. Ta izba uważa, że należy zakazać odrzucania w pierwszym czytaniu projektów ustaw zgłoszonych przez obywateli.
 27. Ta izba uważa, że referenda powinny być ważne bez względu na frekwencję.
 28. Ta izba uważa, że wysokość wsparcia finansowego państwa w wychowywaniu dziecka powinna być uzależniona od wysokości zarobków rodziców/ opiekunów.
 29. Ta izba uważa, że różny wiek emerytalny dla kobiet i dla mężczyzn to przejaw dyskryminacji.
 30. Ta izba uważa, że w niedziele powinien obowiązywać zakaz handlu.
 31. Ta izba uważa, że przejazd kolejką na Kamienną Górę powinien być płatny.
 32. Ta izba uważa, że na gdyńskiej plaży powinien obowiązywać zakaz spożywania alkoholu.
 33. Ta izba uważa, że należy zdelegalizować sprzedaż wyrobów tytoniowych.
 34. Ta izba uważa, że mieszkańcy Gdyni powinni mieć zniżki na bilety na Open’er Festival.
 35. Ta izba uważa, że na Pogórze, Obłuże i Oksywie powinny jeździć pociągi.

 


 

regulamin td

Regulamin Turnieju Debat 2018

Kryteria Oceny Turnieju Debat 2018


Home Turniej Debat