Facebook Twitter E-mail

Turniej Debat

TD WWW
Już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Młodzi Demokraci koło lokalne Gdynia ma przyjemność organizować Turniej Debat. Jest to wydarzenie tworzone z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych i rozwoju ich umiejętności interpersonalnych. Jak pokazały poprzednie edycje zawodnicy prócz nabierania doświadczenia w wystąpieniach publicznych, uczą się kontroli nad stresem, a także mają okazję do refleksji na temat otaczającego ich świata.

Zgłoś się już teraz za pomocą formularza elektronicznego!
link: rejestracja uczestników

ZASADY  REJESTRACJI:

 • W skład drużyny wchodzą dwie osoby z jednej szkoły.
 • Nad drużynami czuwa wyznaczony przez szkołę opiekun.
 • Opiekun rejestruje drużyny za pomocą formularza dostępnego na stronie www.gdynia.smd.org.pl , lub wysyłając skan zgłoszenia na adres turniejdebatsmd@gmail.com
 • Zarejestrowani uczestnicy proszeni są o dołączenie do zamkniętej grupy na facebooku
  o nazwie „Turniej Debat Gdynia 2017”.

ZASADY  DEBAT:

 • W debacie biorą udział dwie przeciwne sobie drużyny.
 • Debata prowadzona jest przez Marszałka, a drużyny oceniane są przez przynajmniej dwuosobowe jury.
 • Debata odbywa się wg poniższego schematu:
 1. Mowa pierwszego zawodnika pierwszej drużyny (4 min)
 2. Mowa pierwszego zawodnika drugiej drużyny (4 min)
 3. Mowa drugiego zawodnika pierwszej drużyny (4 min)
 4. Mowa drugiego zawodnika drugiej drużyny (4 min)
 5. Mowa końcowa pierwszego zawodnika pierwszej drużyny (3 min)
 6. Mowa końcowa pierwszego zawodnika drugiej drużyny (3 min)
 • Zawodnik drużyny przeciwnej może zadać pytanie, bądź zwrócić uwagę mówcy, a ten decyduje czy udzielić głosu pytającemu.
 • Uczestników debaty obowiązują reguły kulturalnej dyskusji, a w szczególności zwroty grzecznościowe („Pani”, „Pan”).
 • Nad drużynami czuwa specjalnie wyznaczony do tego zadania mentor

HARMONOGRAM:
1 lutego – 18 lutego – Rejestracja uczestników
19 lutego – Spotkanie organizacyjne
4 marca – Eliminacje
25 marca – Finał

KONTAKT  Z  KOORDYNATOREM:
turniejdebatsmd@gmail.com

 


 

regulamin td

plik PDF do pobrania dla uczestników: Regulamin Turnieju Debat 2017


Home Turniej Debat