Facebook Twitter E-mail
formats

Konferencja „IDEA POLSKI XXI WIEKU”

Published on 02/04/2010, by in normalne.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji „IDEA POLSKI XXI wieku”, którą Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową organizuje w dniu 10 kwietnia 2010 r. z okazji 20-lecia swego istnienia. Odbędzie się ona w gmachu Politechniki Gdańskiej (ul. Narutowicza 11/12) w godz. 10.00–16.00.

 

Ostatnie dwadzieścia lat pokazało, że my, Polacy, indywidualnie potrafimy sobie radzić bardzo dobrze, natomiast znacznie gorzej idzie nam z działaniami zbiorowymi. Tymczasem wyzwania, jakie czekają Polskę w następnym dwudziestoleciu, wymagają zdecydowanej poprawy myślenia i działania zbiorowego. Dlatego obok kwestii szczegółowych warto też stawiać pytania zasadnicze: jak powinna wyglądać Polska w XXI wieku? Jak poprawić naszą
zdolność do myślenia i działania zbiorowego? Jaki kierunek rozwoju przyjąć? Te właśnie kwestie chcemy przedyskutować podczas konferencji. Mówcami plenarnymi konferencji będą m.in.: b. Prezydent Lech Wałęsa, Premier RP Donald Tusk, Komisarz UE Janusz Lewandowski, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego prof. Danuta Hübner, Minister Finansów prof. Jacek Rostowski, Wicemarszałek Senatu RP , prof. Marek Ziółkowski oraz Arcybiskup emerytowany Tadeusz Gocłowski.

Obok sesji plenarnej odbędą się dwie sesje tematyczne (do wyboru). Jedna poświęcona gospodarce pt. „Interesy rozwojowe Polski w kontekście europejskim i globalnym”, którą będzie moderował Jan Krzysztof Bielecki – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, b. Premier
RP i druga, poświęcona społeczeństwu, pt. „Jakie Razem Polaków w XXI w.?”, którą będzie moderował prof. Marek Ziółkowski – znany socjolog,
Wicemarszałek Senatu. Zachęcamy do przekazywania tej informacji przyjaciołom i znajomym, którzy mogliby być zainteresowani naszą konferencją.
Serdecznie zapraszam do dyskusji w czasie konferencji.
Ze względów bezpieczeństwa udział w konferencji TYLKO DLA OSÓB
ZAREJESTROWANYCH. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Rejestracja na www.ibngr.pl; mailem: idea.polski@ibngr.pl,
faxem: 58/ 524-49-08, tel. 58/ 524-49-29
Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Organizator Kongresów Obywatelskich

 

IDEA POLSKI XXI wieku
 

Konferencja z okazji 20-lecia Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
10 kwietnia 2010 r., Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk

10:00 – 10:30 Rejestracja gości, kawa
10.30 – 11.00 Otwarcie konferencji: 20 lat – droga Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, droga Polski (Hol, II piętro)
– Jan Szomburg, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad GospodarkąRynkową
– Janusz Lewandowski, Przewodniczący Zgromadzenia Założycieli IBnGR, Komisarz UE ds. budżetu
11.00 – 11.30 Wystąpienia gości honorowych (Hol, II piętro)
– Lech Wałęsa, Przewodniczący historycznej „Solidarności”, b. Prezydent RP
– Donald Tusk, Premier RP
11.30 – 12.00 Wystąpienia wprowadzające: Jaka Polska w XXI w.? (Hol, II piętro)
– prof. Jacek Rostowski, Minister Finansów
– prof. Marek Ziółkowski, Wicemarszałek Senatu RP
– Marta Megger, studentka I roku historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – głos młodego pokolenia
12.00 – 12.30 Wypowiedzi okolicznościowe: (Hol, II piętro)
– Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
– Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska
– Tadeusz Gocłowski, em. Arcybiskup Gdański, współzałoŜyciel IBnGR
– prof. Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Rady Programowej Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej
– Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP SA, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego
12.30 – 13.30 Przerwa na kawę i ciasteczka (Dziedziniec Południowy)
13.30 – 15:30 Sesje tematyczne:
Sesja I – Interesy rozwojowe Polski w kontekście europejskim i globalnym (Hol, II piętro)
Moderator: Jan Krzysztof Bielecki – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, b. Premier RP
Paneliści:
– prof. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
– dr Bogusław Grabowski, Prezes Zarządu, Skarbiec Asset Management Holding S.A., Członek Rady Gospodarczej i Rady Polskiego Forum Obywatelskiego
– Małgorzata Kałużyńska, Dyrektor, Departament Polityki Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
– Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa LOTOS S.A.
– Prof. Leszek Pawłowicz, Wiceprezes IBnGR, Uniwersytet Gdański
Dyskusja z udziałem sali

Komentarze

Możliwość komentowania Konferencja „IDEA POLSKI XXI WIEKU” została wyłączona.
Home Aktualności normalne Konferencja „IDEA POLSKI XXI WIEKU”